Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hotel Atlantic er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 • Navn: Hotel Atlantic
 • Adresse: Europaplads 10-14, 8000 Aarhus C.
 • CVR-nr.: 41355034
 • Telefon: +45 24889979
 • E-mailadresse: gdpr@hotelatlantic.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysning

Hotel Atlantic indsamler personoplysninger med det formål at kunne passe vores forpligtelser og håndtere, optimere og forbedre og levere de ydelser og services, som du bestiller hos os og indgår aftale omkring.

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
 • For- og efternavne, adresse, by, postnummer, telefonnummer og e-mail og for virksomheder gælder: virksomhedsnavn, CVR nummer, adresse, by, postnummer, telefonnummer, kontaktperson og kontaktinformationer herpå, samt e-mail og hjemmeside
 • Feedback via gæstesurveys
 • Demografiske oplysninger
 • Kreditkortoplysninger
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer

 

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at behandle kundeserviceforespørgsler og yde vores services og ydelser. Vi behandler dine personoplysninger ifølge databeskyttelseslovgivningen, samt lovgivning på virksomhedens forretningsområde.

Det er afgørende for os, at passe godt på vores kunders oplysninger. Derfor har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vi kan efterleve vores dataansvar.

Vi uddanner alle medarbejdere i vores retningslinjer for god databehandlingsskik for at mindske antallet af fejl, og for at skabe løbende forbedringer i vores databehandling. Herudover har vi indført en it-sikkerhedspoltitik, som sætter retningen for virksomhedens overordnede sikkerhed.

Vi har indført adgangsbegrænsninger, så medarbejdere kun har adgang til personoplysninger, hvis dette er relevant for deres arbejdsfunktion.
Vi vil løbende vurdere behovet for at anvende kryptering eller pseudonymisering af personlige oplysninger, som et risikobegrænsende initiativ.

For at sikre vores data, så anvender vi antivirusprogrammer, fornyer vores adgangskoder jævnligt, opdaterer vores systemer, og så holder vi løbende ajour med it-udviklingen, så vi kan sikre os mod sårbare it-systemer og aktuelle it-trusler.

 

Hvordan indsamler vi personoplysninger:

 • Når du køber/anmoder om en af Hotel Atlantics serviceydelser (både som B2C og B2B)
 • Fra personer der handler på dine vegne
 • Via browser cookies
 • Via Hotel Atlantics digitale ydelser
 • Fra sociale medier
 • Via TV-overvågning som er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så det er nødvendigt, og sletter informationerne, når vi efter gældende lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Hotel Atlantics persondatapolitik skrevet 19. marts 2021.